[ELROEL] Big Pang Pang Dot Cushion #21 agrandar imagen

[ELROEL] Big Pang Pang Dot Cushion #21